ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H 20ετής εμπειρία μας, ο επαγγελματισμός και η πανεπιστημιακή γνώση των στελεχών μας, μας αναδεικνύουν ως το Λογιστικό Γραφείο με το ανθρώπινο πρόσωπο που βρίσκετε πάντα δίπλα στον φορολογούμενο πολίτη και αποτελεί μια σημαντική ασπίδα στην Επιχείρησή σας.

Επιλέξτε από την λίστα μας το είδος λογιστικής υπηρεσίας που χρειάζεστε ενημέρωση:

 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
 • ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ
 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (Α’, Β’, Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ Ή ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘Η ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
 • ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ)
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΕ, ΕΕ)
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (ΕΦΟΡΙΑ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ)
 • ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ
 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (Β’, Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ Ή ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘Η ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΜΑΠ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 • ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ)
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (ΕΦΟΡΙΑ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ, ΦΕΚ)
 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΕ, ΑΕ (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΛΠ)
 • ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ
 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ Ή ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘Η ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
 • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΠΕ, ΑΕ)
 • ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΜΑΠ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 • ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ)
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΙΚΑ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΜΥ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ (ΙΚΑ)
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΟΑΕΔ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΙΚΑ
 • ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ
 • ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της σημερινής εποχής, μας ώθησαν στην γρήγορη και άμεση επικοινωνία των πελατών μας με τους μεγαλύτερους τραπεζικούς οίκους της χώρας με σκοπό να τους βοηθήσουμε (επαγγελματίες & φυσικά πρόσωπα) στην ευκολότερη χορήγηση τραπεζικών δανείων και άλλων τραπεζικών προϊόντων.

Η όλη διαδικασία ερευνάς και τελικής επιλογής του πιστωτικού ιδρύματος που θα σας προσφέρει μια συμφωνία η οποία θα ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας είναι τις περισσότερες φορές η δυσκολότερη και πρέπει να γίνεται με προσοχή και την κατάλληλη καθοδήγηση.

Αυτό το ρόλο τον αναλαμβάνει το γραφείο μας με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας και για αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους τραπεζικούς οίκους της χώρας ώστε να σας λύσουμε κάθε πιθανή απορία και να σας ενημερώσουμε για όλη την πορεία έως και την εκταμίευση του δανείου.

Επίσης στις αρμοδιότητές μας συμπεριλαμβάνεται η ενημέρωση και η υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων για επαγγελματίες (ΕΣΠΑ, ΤΕΜΠΜΕ κλπ).

Οι τραπεζικοί όμιλοι που συνεργαζόμαστε είναι:

Eurobank Milleniumbank Piraeusbank Alphabank Marfin

Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ